Oficjalny dystrybutor produktów Devcon rekomendowany przez

MATERIAŁY GUMOPODOBNE

Płynne, gumopodobne masy uretanowa o trzech różnych twardościach. Wykorzystywane przy odlewaniu elementów gumowych, formowaniu nieregularnych kształtów, wylewaniu form, okładzin tłumiących do maszyn. Nie zmieniają skurczu w trakcie wulkanizacji. Silnie przyczepne do podłoży porowatych, metalowych, gumy, tworzyw sztucznych.

Nazwa Wytrzymałość na scinanie N/mm2 Wytrzymałość na rozciąganie N/mm2 Twardość Shore'a Wytrzymałość na przebicie kV/mm Wydłużenie do zerwania % Materiały do pobrania
TDS SDS
DEVCON FLEXANE 60L 5.1 19 67 11.8 300
DEVCON FLEXANE 80L 14.5 44 87 13.8 375
DEVCON FLEXANE 94L 27.6 73 94 13.4 325
DEVCON PUTTY HP 31 70 78 14 600 - -

UWAGA: PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

DEVCON PRIMER FL-10
Podkład pod materiały DEVCON FLEXANE. Zwiększa przyczepność na powierzchniach aluminiowych i ze stali nierdzewnej oraz ze stali konstrukcyjnych. Nakładać na przygotowane i suche powierzchnie, pędzlem bądź zanurzeniowo. Adhezja 1 warstwy: 25-50 pli, adhezja 2 warstw: 50-75 pli. Odstęp czasowy pomiędzy nałożeniem warstw: 15 minut. Czas utwardzenia się powłoki: 30minut.

DEVCON PRIMER FL-20
Podkład pod materiały DEVCON FLEXANE. Zwiększa przyczepność na powierzchniach z gumy, drewna, uretanu, poliestru, włókna szklanego, PVC, epoksydach, betonie. Nakładać na przygotowane i suche powierzchnie, pędzlem bądź zanurzeniowo.

Adhezja 1 warstwy, zależnie od pokrywanego materiału wynosi odpowiednio:

Przygotowanie powierzchni przed zastosowaniem DEVCON Primer FL-10 i FL-20:

Usunąć wszelkie luźne pozostałości. Powierzchnię odtłuścić i schropowacić papierem ściernym. Piaskowane powierzchnie aluminiowe i ze stali nierdzewnej należy natychmiast pokryć Primerem w celu uniknięcia utlenienia.