Oficjalny dystrybutor produktów Devcon rekomendowany przez

Tabela doboru klejów DEVCON DFH

1-Min. Epoxy 5-Min. Epoxy 2-Ton Epoxy Devweld 530 Devweld 531
Metale
Aluminium V V V V+ V+
Brąz V V V
Żelazo V V V V V
Miedź V V V
Ferryt V V V V V
Metale malowane V V V V V
Metale platynowane V
Blachy surowe V+ V+
Stal stopowa V V V V+ V+
Stal walcowana na zimno V V V V V
Metale galwanizowane V+
Plastiki
ABS V V
Akryle (PMMA) V V
Włókno szklane V V V V
Żelkoty V V
Epoksydy V V V V V
Poliamidy V
Poliestry V V
Poliwęglan V V V
PPO (polioksyfenylen) V
Winyl (PVC) V V V V V
Uretany technologii RIM V
Żywice styrenowe V V
Poliakrylaty V
Poliurea V
Drewno
Drewno miękkie i twarde V V V V V
Sklejka V V V V V
Części pokładu V V V V V
Inne
Cegła V V V V V
Beton V V V V V
Honeycomb (plastry miodu) V V V V V
Ceramika V V V V V
Szkło V V V

„+” - przed klejeniem stosować podkład DEVCON Prep 90