Oficjalny dystrybutor produktów Devcon rekomendowany przez

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

A. ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI

Podobnie jak w przypadku optymalnego wymieszania, nie sposób przecenić dobrego przygotowania powierzchni. Na takie przygotowanie składa się usunięcie wszelkich zatłuszczeń i zabrudzeń odpowiednim rozpuszczalnikiem, usunięcie części luźnych i rdzy. Odpowiednio przygotowana powierzchnia poprawia adhezję 3-4-krotnie. Również znacznie wzrasta trwałość i odporność na starzenie i warunki atmosferyczne.

B. ŚRODKI DO ZMYCIA I ODTŁUSZCZANIA POWIERZCHNI

Dobry środek musi szybko i bez pozostałości odparować. Przykładowe optymalne produkty to:

Trójchloroetan i chlorek metylenu posiadają oczywistą zaletę niepalności. Podczas stosowania pozostałych należy zachować szczególną ostrożność i wyeliminować źródła zapłonu. Nie stosować spirytusu mineralnego, pozostałości znacznie wpłyną na przyczepność kompozytu do podłoża.

Wszystkie wymienione powyżej rozpuszczalniki są w pewnych stężeniach szkodliwe dla oczu, skóry oraz dróg oddechowych. Podczas pracy zaleca się noszenie rękawic ochronnych, okularów ochronnych oraz zapewnić odpowiednią wentylację.

Bardzo istotne, żeby do zmywania powierzchni używać świeżego, niezanieczyszczonego rozpuszczalnika oraz czystej szmatki, którą wycieramy powierzchnię. Przetarcie powierzchni tłustą szmatką lub zastosowanie mętnego środka do czyszczenia spowoduje więcej szkody niż pożytku.

C. ZNACZENIE MECHANICZNEGO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI

Dobre przygotowanie mechaniczne jest ważne z kilku powodów:

  1. Usuwa słabo przylegające, luźne, skorodowane lub utlenione fragmenty metali. Jest to istotne r również dla powierzchni, które wyglądają na czyste. Każdy metal po pewnym czasie przechowywania pokrywa się warstwą tlenków ochronnych, słabo przylegających do powierzchni.
  2. Ścieranie znacznie poprawia kontakt pomiędzy powierzchnią metalu i epoksydem.

Klejenie przygotowanych powierzchni musi się odbyć tak szybko, jak to tylko możliwe, gdyż utlenianie i korozja są nieustającym procesem.

Przykład: powierzchnie metalowe muszą zostać użyte w ciągu 4 godzin po przeszlifowaniu Potraktowane kwasem powierzchnie aluminiowe muszą zostać użyte w ciągu 48 godzin.

Nie nakładać epoksydu na nieprzygotowane powierzchnie, gdyż odczepienie się od takiej powierzchni może spowodować odrywanie stwardniałej powłoki epoksydowej również z powierzchni przygotowanej.

D. METODY PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI

Następujące sposoby przygotowania powierzchni, gwarantujące obniżenie kosztów i poprawienie efektywności.

Ważne, aby zawsze używać świeżych rozpuszczalników. W przypadku piaskowania, użyć czystego, świeżego piasku. W przypadku, kiedy używasz materiału ściernego lub piasku użytego wcześniej, po prostu przenosisz brud na nową powierzchnię.

E. NEUTRALIZOWANIE I USUWANIE SOLI, KWASÓW, ZASAD I IMPREGNATÓW OLEJOWYCH

Kiedy w trakcie napraw odlewów o porowatej strukturze mamy podejrzenia, że były one impregnowane solą, silnymi alkaliami, kwasami lub olejami, ważne jest aby w maksymalnym stopniu usunąć tego rodzaju zanieczyszczenia. Można do tego celu posłużyć się jedną z poniższych metod:

Zanieczyszczenie solą

Zanieczyszczenia kaustyczne

Zanieczyszczenia kwasem

Zanieczyszczenie olejem

F. ELIMINACJA WODY

Sucha powierzchnia jest bardzo ważnym czynnikiem. Resztki wody mogą częściowo rozpuszczać pewne składniki utwardzacza i tym samym usuwać go z mieszanej masy. Może również blokować dostęp masy do klejonej powierzchni albo ją korodować, doprowadzając w krótkim czasie do odpadnięcia stwardniałej masy od klejonej powierzchni.

Produkty takie jak np. DEVCON UW czy FLOOR GRIP mogą być kładzione na mokrą powierzchnię. Zawierają one komponenty wypierające wodę i w efekcie wiąże do powierzchni zgodnie ze specyfikacją.