Oficjalny dystrybutor produktów Devcon rekomendowany przez

TECHNIKI APLIKACJI

A. SUBSTANCJE ROZDZIELAJĄCE

Zastosuj DEVCON Release Agent na powierzchniach do których nie chcesz by żywica się przyczepiła. Wystarczy nanieść pędzlem, zetrzeć nadmiar i odczekać kilka minut na odparowanie rozpuszczalnika. Na powierzchniach plastikowych zaleca się przeprowadzenie testów wstępnych, gdyż Devcon Release Agent może być agresywny wobec niektórych tworzyw. Wymienione poniżej produkty mogą zostać zastosowane w zastępstwie DEVCON Release

Agent:

Należy zwracać szczególną uwagę, gdyż produkty te mogą szybko zanieczyścić powierzchnie klejone, pojemniki, dozowniki, narzędzia itp. Powinny być stosowane albo na zewnątrz albo poniżej powierzchni klejonych i miejsca aplikacji żywicy.

B. ELIMINACJA PĘCHERZY POWIETRZA W POWŁOKACH EPOKSYDOWYCH

 1. Najlepszym sposobem na odgazowanie jest zastosowanie pompy próżniowej. Jest to wykonalne jednak tylko wówczas, kiedy zastosowana masa ma niską lepkość.
 2. Unikać zasysania do środka powietrza podczas mieszania
 3. Przed wylaniem większej ilośći, rozprowadzić na powierzchni najpierw cienką warstwę masy. Dzięki temu uzyskamy przyczepną warstwę bez zawartości gazów w objętości.
 4. Wylać resztę masy jednorodnym ciągiem w jeden koniec modelu.
 5. Pozycjonować model w ten sposób, aby najszersza powierzchnia stanowiła dno.
 6. W czasie wiązania odciąć dostęp powietrza od dołu, tak aby schnąca masa nie „załapała” pęcherzy powietrza

C. REDUKCJA LEPKOŚCI

1. Devcon Thinner

Ten produkt działa jak aktywny rozpuszczalnik. Oznacza to, że może być dodawany bezpośrednio do zmieszanej masy i reagując z obydwoma składnikami staje się częścią sieci polimerów podczas wiązania.

Korzyści: minimalny skurcz, minimalna różnica w parametrach fizycznych – przy stosowaniu ściśle wg. zaleceń producenta.

Wady:

2. Inne metody rozcieńczania epoksydów

a. Ciepło

Wzrost temperatury powoduje proporcjonalny spadek lepkości. Należy tu zachować szczególną ostrożność, gdyż podczas stosowania takiego sposobu obniżenia lepkości wyraźnie skraca się czas wstępnego wiązania, a reakcja egzotermiczna następuje wcześniej.

b. Rozpuszczalniki

Zalecane tylko w razie nakładania cienkiej warstwy epoksydu - wówczas następuje szybkie odparowanie rozpuszczalnika. Rozpuszczalnik “uwięziony” w trakcie wiązania grubszej warstwy epoksydu ma bardzo szkodliwy wpływ właściwości fizyczne. Nie zaleca się stosować więcej niż 50% wagowo masy żywicy. W przypadkach, kiedy wymagania wytrzymałościowe są graniczne, nie zaleca się stosować rozpuszczalnika w ogóle.

Typowe rozpuszczalniki dopuszczone do stosowania to MEK (Keton metylowo-etylowy), toluen, ksylen.

D. WYGŁADZANIE POWIERZCHNI EPOKSYDU

Istnieją 2 sposoby uzyskania gładkich powierzchni:

 1. Obłożyć schnącą powierzchnię masy epoksydowej folią polietylenową lub nawoskowanym papierem i wygładzić ręką. Po całkowitym związaniu zdjąć z powierzchni.
 2. Wygładzać niezaschniętą powierzchnię miękką szpatułką, packą lub nożem zwilżonymi wodą. Nie używać więcej wody, niż to bezwzględnie konieczne.

E. ODKSZTAŁCENIA I DEFORMACJE

Odkształcenia od zadanego kształtu są spowodowane przegrzaniem. Zbyt duża ilość żywicy podczas wiązania lub wysokie temperatury otoczenia prowadzą do deformacji. Przykładowo 5 kg żywicy zmieszanej z utwardzaczem i pozostawionej do wyschnięcia w chłodniejszym klimacie lub pogodzie nie wykaże odkształceń, natomiast w gorącym klimacie lub w porze upalnego lata odkształcenia wystąpią na pewno.

Aby uniknąć podobnych kłopotów, zalecane jest nakładanie lub wylewanie jednorazowo warstwy nie grubszej niż 3-5cm. Następnie wylewać kolejne warstwy aż do uzyskania wymaganej grubości (sposoby wylewania kolejnych powłok - patrz p.K-”Nakładanie kolejnych warstw”).

F. MINIMALNE GRUBOŚCI APLIKACJI

1.5mm jest zalecaną warstwą minimum dla epoksydów. Lepiej nałożyć warstwę 3mm, o ile jest taka możliwość.

Bezwzględnie unikać tworzenia ostrych zadziorów i krawędzi, gdyż prowadzi to do odłupywania od powierzchni!

W celu naprawy pęknięć i głębokich rys, należy szlifierką rozszerzyć szczelinę do wym. min. 1.5x3mm, a ostre krawędzie zaokrąglić.

W przypadku napraw pęknięć w powierzchni metalu, dobrze jest ponadto oba końce pęknięcia nawiercić, tak, aby po naprawie nie powiększało się w dotychczasowym kierunku.

G. REDUKCJA KOSZTÓW PRZY DUŻYM UDZIALE ŻYWICY

W przypadku większych wylewanych objętości, środek można wypełniać takimi materiałami jak drewno, piasek lub inne tańsze materiały.

H. TECHNIKI WZMACNIANIA

 1. Zastosuj włókno szklane, osłonę lub oplot przy naprawach rur i odlewów. Pozwoli to na pełną integrację żywicy i naprawianej powierzchni. Poniższe procedury stanowią wskazówki podczas takich napraw:
  • dokładnie odtłuść i zszorstkuj powierzchnie przewidziane do naprawy
  • używając twardego pędzla posmaruj epoksydem miejsce wokół ubytku czy dziury
  • zaimpregnuj materiał wzmacniający
  • w powyższy sposób nałożyć kolejne warstwy – o ile to konieczne – w celu uzyskania większej wytrzymałości
 2. Podczas naprawy rur stosować opaski zaciskowe dla dodatkowego wzmocnienia. Stosować razem z tkaniną wzmacniającą albo bezpośrednio z samą żywicą.
 3. Do naprawy rur można stosować również zaokrąglone kawałki blachy lub odcinki rur wklejone na żywicę. Dla wzmocnienia można użyć klamer lub ściągaczy stalowych.
 4. Uszkodzone miejsca narażone na duże wahania temperatury naprawiać łącząc je najpierw metalem dobrze przewodzącym ciepło, a następnie zalewając żywicą.

I. NAKŁADANIE KOLEJNYCH WARSTW

Jeśli epoksyd nie wysechł całkowicie, następną warstwę nakładać bez żadnego przygotowania. W przypadku gdy masa związała i wyschła całkowicie, przed nałożeniem kolejnej warstwy przetrzeć papierem ściernym lub przetrzeć czystą szmatką nasączoną rozpuszczalnikiem.

J. „WZMOCNIENIE” PARAMETRÓW TEMPERATURĄ

Często zdarza się, że epoksyd w trakcie eksploatacji wytrzymuje wyższe temperatury niż teoretycznie. Na przykład DEVCON Plastik Steel został zastosowany w temperaturze 135°C, normalnie niezalecanej przez producenta. Jednak przy niewielkich obciążeniach taka temperatura nie stanowi problemu. Zalecana temperatura 121°C ujęta w specyfikacji została określona dla epoksydu wiążącego w temperaturze pokojowej. Jednak – jak wspomniano wcześniej – stopień wiązania zależy ściśle od temperatury. Jeśli epoksyd po wstępnym czasie wiązania w temperaturze pokojowej zostanie podgrzany, właściwości takie jak odporność na temperaturę i niektóre parametry wytrzymałościowe wzrosną. Zalecany czas takiego wygrzewania to 4 godziny, a temperatura to 60-65°C.