Oficjalny dystrybutor produktów Devcon rekomendowany przez

NAJCZĘŚĆIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

P - Pytanie; O - odpowiedź

P.: Co to jest „Plastic Steel”?
O.: Jest to żywica epoksydowa napełniona sproszkowaną stalą. Jest to produkt najbardziej wszechstronny – stosowany zarówno w budowie mostów jak i naprawie rur, silnie przyczepny i wytrzymały.

P.: Ile stali zawiera DEVCON A?
O.: Około 80%

P.: W jaki sposób DEVCON A i inne epoksydy twardnieją?
O.: Po zmieszaniu żywicy i utwardzacza zachodzi reakcja egzotermiczna z wydzieleniem ciepła. To powoduje twardnienie masy.

P.: Jakich produktów można użyć w naprawie wymienionych materiałów

żeliwo DEVCON A
stal DEVCON A
Aluminium DEVCON F
Odlewy cynkowo-niklowe DEVCON F
Mosiądz, miedź, brąz DEVCON BR
Stal stopowa DEVCON ST
Naprawa pod wodą DEVCON UW

P. Czego należy użyć do naprawy wytartego wału lub prowadnicy?
O. DEVCON WR-2 lub DEVCON Titanium Putty.

P. Czy można naprawić uszkodzenia wynikłe w czasie obróbki – np. wywiercenie otworu w złym miejscu w obudowie aluminiowej?
O. Tak, w tym wypadku wypełnić niepożądany otwór pastą DEVCON F, pozwolić na związanie i wykończyć powierzchnię.

P. Jak zapobiec przyleganiu epoksydu do powierzchni?
O. Przez stosowanie preparatu antyprzyczepnego – np. na bazie silikonu.

P. Jaka jest maksymalna temperatura stosowania epoksydów DEVCON?
O. Maksymalna temperatura pracy wynosi ok. 120°C. Jednakże może być wyższa, jeśli stwardniały epoksyd podgrzejemy do 100°C przez kilka godzin. Wtedy można osiągnąć maks. temperaturę 140-160°C.

P. Czy stwardniała masa może być obrabiana maszynowo?
O. Po całkowitym związaniu można ją wiercić, gwintować, skrawać na obrabiarkach, itd., za wyjątkiem produktów DEVCON WR, WR-2 i Ceramic – te potrzebują specjalnych narzędzi. Informacje przesyłamy na specjalne życzenie

P. Jaka jest różnica pomiędzy DEVCON A a DEVCON SF?
O. DEVCON SF wiąże dużo szybciej, jest przeznaczony do szybkich napraw. Wiąże w niskich temperaturach. Devcon A wiąże wolniej, ale ma lepsze parametry wytrzymałościowe.

P. Jaki jest czas przydatności produktów DEVCON?
O. Epoksydy: 2 lata; Flexany: 2 lata, po otwarciu maks. 2 miesiące

P. Czy Devcon F łączy się ze stalą?
O. Tak i to ze znakomitymi rezultatami. Jednak, o ile to możliwe, należy do stali stosować DEVCO A, specjalnie do tego celu stworzony i mający zbliżone parametry wytrzymałościowe.

P. Czy DEVCON A i inne epoksydy może się przykleić do zaolejonej lub zakurzonej powierzchni?
O. Tak, ale przyczepność będzie bardzo niska. Odtłuszczenie powierzchni to jeden z podstawowych i niezbędnych warunków silnego klejenia. Równie ważne jest odpylenie powierzchni. Talk lub środki smarne są stosowane jako środki antyprzyczepne.

P. Czy epoksydy zawierające cząstki metali przewodzą prąd?
O. Nie, mimo, że zawierają metal, są izolatorami. Najlepsze izolatory to DEVCON WR, WR-2, Titanium i Ceramic. Wytrzymałość na przebicie elektryczne wynosi 16 Kv/mm.

P. Czy DEVCON B wykazuje objawy skurczu podczas schnięcia?
O. Nie, skórcz jest minimalny – ok. 0.006 mm/cm

P. Czy DEVCON F przyklei się do mokrej powierzchni?
O. Nie, nie przyklei się. Do tego celu należy stosować wyłącznie DEVCON UW.

P. Czy epoksydy można malować?
O. Tak, większością dostępnych farb

P. Czy produktem DEVCON A można naprawiać rury pracujące z dużymi ciśnieniami?
O. Tak, ale należy dodatkowo użyć wzmocnienia w postaci taśmy z włókna szklanego albo taśmy metalowej.

P. W jakich proporcjach należy mieszać DEVCON SF?
O. Objętościowo w proporcjach 1:1

P. Jaka jest chemiczna odporność na chlorowodór produktów DEVCON A i DEVCON WR?
O. Są doskonale odporne na większość alkoholi, zasad, estrów, eter, węglowodorów i roztworów soli. Jest również odporny na większość kwasów organicznych i nieorganicznych. Zaleca się jednak przed każdym zastosowaniem przeprowadzenie testów: zanurzyć próbkę epoksydu w substancji na 7-14 dni i zmierzyć ubytek wagi.

P. Jakie jest porównanie twardości DEVCON WR ze stalą?
O. Produkt nie jest tak twardy jak stal, ale należy pamiętać, że jego główny parametr – odporność na ścieranie – nie może być porównywalny z twardością. Odporność na ścieranie jest dużo większa od średniej jakości stali. Przykładowo nylon jest niezbyt twardym materiałem, ale ze względu na poślizg i minimalną ścieralność jest stosowany jako materiał łożyskowy.

P. Czy DEVCON Plastik Steel może służyć do odbudowy wyłamanych zębów w kołach zębatych?
O. Nie, materiał ten nie wytrzyma zbyt dużych naprężeń udarowych w trakcie pracy. Generalnie wszędzie zaleca się unikanie obciążeń dynamicznych.

P. DEVCON B został zastosowany w temperaturze 40°C. Czy można zapobiec szybkiemu wiązaniu?
O. Tak, do produktów DEVCON można zastosować wolniejszy utwardzacz, którego zastosowanie wydłuży w tych warunkach czas wiązania.

P. Czy po związaniu, epoksydy DEVCON można spawać?
O. Nie, nie wytrzymują takich temperatur – ulegną zwęgleniu. To, że wiążą w temperaturze pokojowej, jest jedną z ich podstawowych zalet.

P. Czy DEVCON Floor Patch jest porównywalny twardością z betonem?
O. Ten produkt jest znacznie silniejszy od betonu. Odporność na ściskanie w wypadku najlepszego betonu wynosi 35 N/mm2, natomiast Floor Patch ma wytrzymałość na ściskanie ok. 55 N/mm2. Z kolei, odporność udarowa betonu stanowi 1/5 odporności Floor Patch.

P. Jak szybko po naprawie gwintu można wkręcać naprawiane śruby?
O. DEVCON SF – po ok. 20-30 min. DEVCON A – po ok. 4godz. W przypadku stosowania środka rozdzielającego, dobrze jest go użyć kiedy DEVCON A osiągnie min. wstępną wytrzymałość.

P. Czy można naprawiać przecieki i nieszczelności w rurach stosując DEVCON SF, bez Ich uprzedniego opróżniania?
O. Często jest to możliwe. Po zaślepieniu wycieku kołkiem, uszkodzoną powierzchnię można pokryć tym epoksydem, łącznie z kołkiem. Po tak wykonanej wstępnej naprawie, całość należy pokryć epoksydem DEVCON A w celu otrzymania trwałej powłoki.

P. Czy DEVCON UW można stosować w naprawie mokrych powierzchni?
O. Tak, istotnie, można go stosować w całkowitym zanurzeniu. Wykonanie takiej naprawy jest trudne, ale jest jedynym rozwiązaniem w takich sytuacjach.

P. Czy po obróbce maszynowej, DEVCON A powinien być zabezpieczany przed wilgocią?
O. Nie, nie ma takiej potrzeby. Wszystkie epoksydy DEVCON nie są porowate i nie wchłaniają wilgoci.

P. Na ile istotne jest przygotowanie powierzchni przed wykonaniem napraw?
O. To podstawowa sprawa w stosowaniu materiałów DEVCON. Optymalnie powierzchnia powinna być wypiaskowana i odtłuszczona. Właściwego przygotowania podłoża nie sposób przecenić, dobre przygotowanie powierzchni to stabilny grunt dalszych napraw.

P. Co to są „FLEXANE”?
O. Są to produkty DEVCON, materiały gumopodobne na bazie poliuretanów. Oferowane jako pasta lub półpłynne. Są – podobnie jak epoksydy – dwuskładnikowymi żywicami. Większość materiałów FLEXANE nie wymaga do właściwego przebiegu reakcji żadnych specjalnych ciśnień i temperatur.

P. Czy FLEXANE wiążą w taki sam sposób jak epoksydy?
O. Nie. Wiązanie produktów FLEXANE odbywa się na zasadzie reakcji chemicznej i nie zależy od temperatury.

P. Jakie są twardości materiałów FLEXANE?
O. Są trzy stopnie twardości materiałów FLEXANE: 60, 80 i 94 Shore’a. 60 przypomina twardością miękką gumę, 80 twardą gumę (opona w samochodzie), 94 natomiast twardością zbliżone jest do plastiku.

P. Czy – w celu otrzymania niższej twardości – mogę zmieszać składniki FLEXANE 94L w różnych proporcjach?
O. Nie, ten produkt umożliwia wyłącznie wykonanie gumy w twardości Shore’a 94. Mieszanie w innych proporcjach doprowadzi do niepełnej reakcji, otrzymamy niezwiązaną masę.

P. Co to jest twardość „Shore’a”?
O. Jest to umowny standard twardości mierzony tzw. durometrem.

P. Jak nakładać FLEXANE?
O. FLEXANE występują w dwóch postaciach:

P. Zastosowałem DEVCON Flexane 80L. Został wymieszany, ale po wulkanizowaniu pojawiły się niewielkie lepkie miejsca na powierzchni. Co jest nie tak?
O. Baza i utwardzacz nie zostały odpowiednio dobrze wymieszane i po wyschnięciu pozostały te miejsca. Mieszanie powinno trwać min. 3 minuty i należy tego dokonywać szpachlą lub podobnym przedmiotem. Nigdy nie używać do tego śrubokrętu!

P. Jeśli zastosowuję DEVCON WR, uzyskam doskonałe własności przeciwzużyciowe. Dlaczego wobec tego do napraw zsypów i linii wyładowczych zalecane jest stosowanie DEVCON Flexane?
O. DEVCON WR stosujemy w przypadku silnego ścierania ślizgowego. DEVCON Flexane stosujemy w przypadku ścierania uderzeniowego. Dwa zupełnie inne rodzaje ścierania.

P. Czy powłoki FLEXANE występują w różnych kolorach?
O. Nie, tylko w czarnym. Na życzenie dostarczamy bezbarwną żywicę (bazę), którą można zabarwiać pigmentami we własnym zakresie.

P. Czy powłoki FLEXANE można malować?
O. Tak, ale w ograniczonym zakresie, gdyż farba ulega popękaniu na elastycznej powierzchni.

P. Czy powłoki FLEXANE są przyczepne do stali?
O. Tak, po zastosowaniu odpowiedniego primera.

P. Zaistniała potrzeba wykonania uszczelki na flanszy rur. Bazą uszczelki ma być FLEXANE 80L. Linia z tym uszczelnieniem będzie pracowała w temp. 140°C, a FLEXANE 80L pracuje w temp. ok. 80°C. Co się stanie z uszczelnieniem w tej temperaturze?
O. Temperaturę 140°C nie stanowi problemu dla tego produktu. Faktycznie uszczelnienie wytrzymuje temp. do 150°C.