Oficjalny dystrybutor produktów Devcon rekomendowany przez

Metody detekcji pozostałości soli na oczyszczonych powierzchniach stalowych oraz chloranów na powierzchniach metalowych

A. Detekcja soli na powierzchniach stalowych

Resztki roztworów solnych zalegają najczęściej we wgłębieniach profili metalowych. Po oczyszczeniu powierzchni (śrutowanie, piaskowanie) powinno się przeprowadzić następującą procedurę adaptacyjną:

  1. Natrysnąć destylową wodę na niewielki kawałek badanej powierzchni.
  2. Poczekać aż woda prawie wyparuje, a na powierzchni pozostaną ślady wilgoci.
  3. Przyłożyć papierowy wskaźnik pokryty żelazicyjankiem potasu, dociskając do badanej powierzchni przez kilka 2-5 sekund. Jeśli sól pozostała, papier zabarwi się na niebieskawo
  4. Jeśli nie zabarwi się, powierzchnia jest wolna od zanieczyszczeń i można ją spłukać czystą wodą, ew. sprawdzić ponownie w innym miejscu.

B. Detekcja chloranów na powierzchniach metali nieżelaznych

Poniższy test może być również traktowany jako alternatywny na powierzchniach stalowych:

  1. Nanieść wodę destylowaną na badaną powierzchnię. Odczekać 30-60 sek.
  2. Przenieść część wody do próbówki.
  3. Dodać ok. 5 kropli azotanu srebra i wstrząsnąć. Wytrącenie się mlecznego osadu sugeruje obecność soli (najprawdopodobniej chlorowców).
  4. Jeśli rezultat będzie pozytywny (żadnej reakcji), powierzchnię spłukać wodą, ew. sprawdzić ponownie w innym miejscu.

Papierki nasączone żelazicyjankiem potasu są produktem laboratoryjnym, można je nabyć w hurtowniach zajmujących się dystrybucją wyposażenia, odczynników i artykułów laboratoryjnych. Azotan srebra można nabyć w klepach z odczynnikami chemicznymi.

Występuje w formie krystalicznej. 1g może być rozpuszczony w 50ml. destylowanej wody i jako roztwór trzymany w ciemnej butelce.

Azotan srebra jest trujący i żrący, więc podczas obchodzenia się z nim, należy zachować wszelkie środki ostrożności.

Obydwa związki ciemnieją pod wpływem światła, więc zaleca się przechowywanie w ciemnych, chłodnych i zamkniętych miejscach.