Oficjalny dystrybutor produktów Devcon rekomendowany przez

WPŁYWANIE NA PARAMETRY EPOKSYDÓW

A. WPŁYW NISKICH I WYSOKICH TEMPERATUR

Zmieniając temperaturę podczas wiązania, wpływamy na parametry epoksydu. Wiązanie w niższych od zalecanej powoduje wzrost kruchości, mniejszą elastyczność oraz mniejszą odporność na uderzenia. W miarę wzrostu temperatury, epoksyd staje się bardziej elastyczny, ale nie płynny. Jeśli temperatura zacznie rosnąć powyżej wartości krytycznej, nastąpi stopniowy rozkład termalny. Wtedy również rozpoczyna się rozkład chemiczny a epoksyd nie osiągnie swoich wcześniejszych parametrów nawet po obniżeniu temperatury.

Podstawowym celem takiej regulacji jest osiągnięcie rozsądnego kompromisu. Generalnie, w wyższych temperaturach wiązania epoksydy mają niższą wytrzymałość na ściskanie, wyższą wytrzymałość na zginanie i na udar. W niższych temperaturach zwiększa się odporność na ściskanie maleje natomiast wytrzymałość na udar i rozciąganie.

B. ROZSZERZALNOŚĆ I SKÓRCZ

Epoksydy mają większy współczynnik rozszerzalności niż metal. Należy to uwzględnić podczas aplikacji na powierzchni metalowej, w warunkach gdzie temperatura będzie ulegała dużym wahaniom. Poniżej przedstawiono współczynnik rozszerzalności cieplnej dla stali, aluminium oraz kilku produktów DEVCON:

Epoksydy na bazie metali takie jak: Devcon WR, WR-2, UW, Brush Ceramik zostały zaprojektowane jako systemy półsztywne i w większości aplikacji ulegają fluktuacjom w przewidzianym zakresie temperatur.

Podstawowe zalecenie to zwracanie uwagi na wytrzymałość na ściskanie przy zbliżonych tolerancjach skurczu i rozszerzenia masy metalicznej. Przy wzroście wytrzymałości na ścisk, maleje zdolność fluktuacji wraz ze zmianami temperatury.

C. ODPORNOŚĆ NA CHEMIKALIA

Wszystkie chemikalia, roztwory chemiczne, a nawet woda wpływają w różnym stopniu negatywnie na epoksydy. Stopień odporności epoksydów na rozmaite chemikalia przedstawia Tabela Odporności Chemicznej zamieszczona na końcu przewodnika. Ponadto należy pamiętać o poniższych istotnych czynnikach, takich jak:

a. Temperatura

Jeśli temperatura roztworu chemicznego rośnie, staje się on bardziej aktywny i agresywny. Im wyższa temperatura, tym proces oddziaływania na epoksyd jest intensywniejszy. Przykład: Gdy dany epoksyd wytrzymuje działanie 10% roztworu kwasu siarkowego w temp. pokojowej, przy wzroście do 80°C ulega rozkładowi. Generalna zasada brzmi, że przy wzroście temp. co 10°C, intensywność działania roztworu wzrasta dwukrotnie.

b. Koncentracja

Jeśli koncentracja danego roztworu wzrasta, przyspieszeniu ulega efektywność oddziaływania na epoksyd. Tak więc jeśli dany produkt Devcon wytrzymuje kąpiel w 10% roztworze kwasu siarkowego, przy koncentracji 40% w tej samej temperaturze może ulec rozkładowi.

c. Postać fizyczna roztworu

Efektywność oddziaływania na epoksyd danej substancji zależy również od jej stanu skupienia – stałego, gazowego lub ciekłego (roztworu).

Zazwyczaj najsilniej działają roztwory, gdyż ich postać jest najbardziej jednorodna, posiadają dużą koncentrację i mają zdolność penetracji w porowatą powierzchnię epoksydu. Chemikalia w postaci suchej nie są już tak agresywne, gdyż nie wnikają w strukturę. Kiedy jednak są w postaci oparów, efekt jest dużo silniejszy. Opary w większości nie doprowadzają do nieodwracalnych uszkodzeń, choć niektóre gazy jak chlor czy dwutlenek siarki w obecności pary tworzą kwasy atakujące epoksydy.

d. Obciążenie

Jeśli epoksyd, na który działa roztwór jest dodatkowo poddany zmiennemu obciążeniu, negatywny wpływ zostaje spotęgowany. Niewielkie uszkodzenia struktury powstałe pod wpływem roztworu po dodaniu zmiennego, dużego obciążenia mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia konstrukcji.

e. Dynamika płynu i odporność chemiczna

Degradacja epoksydu w przypadku płynnego roztworu chemicznego jest silniejsza w sytuacji kiedy roztwór jest w stanie przepływu i wciąż na nowo obmywa epoksyd. W przypadku przepływu turbulentnego dodatkowo dochodzi do erozji mechanicznej. To, w połączeniu z atakiem chemicznym znacznie szybciej wypłukuje cząstki masy epoksydowej. Jeśli chodzi o powyższe informacje, w razie wątpliwości należy zasięgnąć porady u dystrybutora lub producenta lub przeprowadzić testy wstępne na niewielkiej ilości epoksydu.

D. ZAPYLENIE I WODA

Generalna zasada: szybkoschnące produkty Devcon (SF, 5Min. Epoxy, 1-Minut Epoxy) nie są zbyt odporne na wodę i nie powinny być przez dłuższy czas narażone na jej działanie ani na działanie zapylonej przemysłowej atmosfery.

Pozostałe produkty są jak najbardziej odporne na działanie wody pod warunkiem całkowitego związania. Devcon UW, Floor Grip i Epoxy Sealer można nakładać na mokre powierzchnie i nie trzeba czekać na całkowite związanie masy.

Wszystkie żywice są w pewnym punkcie przepuszczalne. Jest tylko sprawą czasu, kiedy woda spenetruje całą objętość masy na wylot i ewentualnie spowoduje uszkodzenia.