Oficjalny dystrybutor produktów Devcon rekomendowany przez

OBJAŚNIENIA

OBJAŚNIENIA
Proporcje mieszania (mix ratio) Zawsze, kiedy możliwe, mieszać całość bazy z utwardzaczem.
Lepkość (viscosity) Im niższa lepkość, tym materiał bardziej lejny
Przydatność gotowej masy (pot life) Jest to czas przydatności do pracy danej mieszaniny. Należy pamiętać o następujących zasadach: mniejsza objętość, dłuższy czas przydatności, więcej masy – krótki czas, niższe temperatury – dłuższy czas wiązania , wysokie temperatury – krótki czas przydatności.
Odporność na temperaturę (maximum operating temperature) Maksymalna temperatura, jaką wytrzymuje materiał, bez pogorszenia jakości.
Objętość właściwa (specific volume) Objętość [cm3/kg] lub [cal3/funt]. Liczba określa ilość materiału dla danej wagi.
Twardość Shore’a (Shore hardness) Wynik badania na durometrze. Ta wielkość nie odnosi się do wytrzymałości na ścieranie.
Skurcz wulkanizacyjny (cure shrinkage) Objętość/cal lub /cm, wyrażająca skurczenie materiału w trakcie wulkanizacji.
Gęstość wiązania (cure density) Ilość produktu - waga/objętość
Wytrzymałość na odrywanie (adhesive tensile sheer) Jest to liczba porównywalna z innymi rodzajami klejów. Wielkość ta wskazuje siłę klejenia
Wytrzymałość na ściskanie (compression strength) Jest to liczba porównywalna z innymi rodzajami klejów. Metodą podczas testu jest miażdżenie, ścisk.
Wytrzymałość na rozciąganie (tensile strength) Odnosi się do kolejnego wskaźnika wytrzymałości – metoda testowa to rozciąganie.
Wytrzymałość na zginanie (flexural strength) Wielkość określająca elastyczność materiału
Moduł sprężystości (compressive modulus) Znany inaczej jako moduł Younga – współczynnik określający sprężystość. Badany tą samą metodą jak wytrzymałość na ściskanie.
Przewodność cieplna (thermal conductivity) Wyraża stopień odprowadzania ciepła przez związany materiał. Im wyższa wartość liczbowa, tym więcej ciepła transmituje materiał
Wytrzymałość na przebicie elektryczne Wysokość napięcia przy jakim nastąpi przebicie elektryczne przy grubości 1mm lub 1 cala. Najlepszym izolatorem elektrycznym jest DEVCON WR – 16Kv/mm
ASTM Amerykańskie Stowarzyszenie Naukowe ds. Testów Materiałowych, opracowujące standardy procedur testowych.